Follow

RT @NielsHazekamp@twitter.com

Super duidelijke en urgente oproep in brandbrief van @sciforfuture_NL@twitter.com aan toekomstige regering: "stop met voor exportactiviteiten in de fossiele brandstof sector."

@MinPres@twitter.com @SigridKaag@twitter.com @stasVijlbrief@twitter.com

scientists4future.nl/nieuws/ac

πŸ¦πŸ”—: twitter.com/NielsHazekamp/stat

Β· Β· 0 Β· 1 Β· 0
Sign in to participate in the conversation
Climate Justice Global

This is an official mastodon instance for activist groups of the global climate justice movement.

If you're an individual please sign-up at ClimateJustice.social instead.